Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? - Overlijdensrisicoverzekeringvergelijken.nu

Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Wanneer er gekeken wordt naar financiële overeenkomsten zoals een overlijdensrisicoverzekering, dan zijn er altijd veel opties. Dat is lang niet altijd even gemakkelijk. Wanneer er veel opties en mogelijkheden zijn, biedt dit wel de kans om te vergelijken, maar makkelijker wordt het niet. De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is een voorbeeld van een constructie die wél handig is, maar die minder populair is omdat er vrij weinig over bekend is. Of de betekenis en de werking van deze overlijdensrisicoverzekering worden niet of nauwelijks uitgelegd. Wat is dat nou precies en hoe kan een annuïtair dalende levensverzekering praktisch zijn?

Het berekenen van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering berekenen is een sport op zich. Het is belangrijk om het bedrag dat nodig is na het overlijden als basispunt te nemen. Meestal betekent dit dat de hoogte en vorm van de lening (zoals een hypotheek) het uitgangspunt vormt. Normaal gesproken heeft een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering een percentage van 7%. Maar dat is alleen een standaard, er kan vanaf geweken worden. Alle percentages tussen de 3 en 8 zijn mogelijk bij het afsluiten. Wanneer er gekozen wordt voor een laag percentage, dan lijkt de overlijdensrisicoverzekering steeds meer op een lineaire verzekering. Dat is niet praktisch omdat vaak juist in de eerste jaren het meeste geld nodig is bij overlijden. Daarom wordt er het vaakst gekozen voor een percentage van 7 of 8 procent om zo de mogelijke kosten in te kunnen dekken wanneer de verzekerde overlijdt.

Zelf de annuïteit berekenen is overigens lang niet zo lastig als gedacht wordt. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

Annuïteit = (maandelijkse rente / (1-((1 + maandelijkse rente)^ – aantal periodes))) * hypotheek

Laten we rekenen met een hypotheek van 100.000 euro met een rente van 5% op jaarbasis met een looptijd van 30 jaar. Dan komen we uit op:

Annuïteit = (0,00416666 / (1- ((1+0,00416666)^-360)))*100.000 = 537

Dit zijn alleen de kosten van de hypotheek op maandbasis. Bij het afsluiten van de hoogte van het benodigde bedrag bij een overlijdensrisicoverzekering is het van belang dat alle kosten meegenomen worden in de berekening voordat er een percentage gekozen wordt.

In feite is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering niets anders dan een verzekering met een vaste premie, maar met een dalend uit te betalen bedrag. Dit is op jaarlijkse (annuïtaire) basis. Dit betekent concreet dat het bedrag dat uitbetaald wordt bij overlijden het hoogst is in het eerste jaar van de verzekering en het laagst is in het laatste jaar van de overlijdensrisicoverzekering.

Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De afname van het uit te betalen bedrag door de verzekeraar bij overlijden van de verzekerde is niet lineair. Het is geen rechte lijn, maar een gekromde lijn. Dit betekent dat de afname in de eerste jaren het zwakst is en na verloop van tijd steeds scherper wordt.

Wat zijn de voordelen van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

De voordelen van deze constructie liggen vooral in de kosten en het praktische element. Een overlijdensrisicoverzekering wordt namelijk vaak afgesloten in samenhang met een hypotheek of een persoonlijke lening. Bij deze constructies is de schuld in de eerste jaren het hoogst, maar de hoogte van de schuld wordt met de jaren steeds lager. Aangezien het uit te betalen bedrag bij de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering ook steeds lager wordt (meestal zijn de bedragen aan elkaar gekoppeld), kan de schuld van de verzekerde betaald worden door de overlijdensrisicoverzekering te gebruiken.

Dit is een geruststellend idee voor de nabestaanden. Zou een van de dragers van de hypotheek plots overlijden, ook al zou dit een jaar na het tekenen van de hypotheek zijn, dan kan de nabestaande altijd ineens de schuld afbetalen zodat er gewerkt kan worden aan de toekomst. Zonder een enorme schuld uit het verleden mee te moeten dragen.

Een ander bijkomend voordeel is dat de laatste jaren van deze overlijdensrisicoverzekering vaak gratis zijn. Op het moment dat de verzekerde met pensioen gaat en het verzekerde bedrag vaak nog geen tienduizend euro bedraagt, valt de premie weg waardoor er wat meer geld overblijft.

De tegenhanger van deze verzekering is de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering waarbij het verzekerde bedrag wél een rechte lijn omlaag is. Deze constructie wordt gekozen wanneer er geen annuïteitenhypotheek afgesloten wordt, maar een lineaire hypotheek.