Uitkering bij een overlijdensrisicoverzekering - Overlijdensrisicoverzekeringvergelijken.nu

Uitkering bij een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een ontzettend eenvoudige verzekering. Er zijn geen tal van voorwaarden en mogelijke uitzonderingen waar op gelet moet worden. De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert wanneer de verzekerde persoon overlijdt voordat de looptijd van de verzekering afgelopen is. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om de te veel betaalde premie terug te krijgen wanneer de verzekering voortijdig opgezegd wordt. Andere verzekeraars laten de verzekering juist doorlopen na opzegging, maar rekenen hier geen premie meer voor. Het verzekerde bedrag daalt dan uiteraard ook steeds verder. Maar voordat we hiernaar kijken, is het belangrijk om nog eens te kijken naar het nut van een overlijdensrisicoverzekering.

Waarom is de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering zo belangrijk? Heel simpel: wanneer je komt te overlijden, blijven de nabestaanden achter met een groot verdriet, en met de financiële overeenkomsten die afgesloten zijn op twee namen. Vaak ook met een dubbel inkomen. Wanneer een van de inkomens wegvalt, is het lastig om de kosten op te hoesten voor de hypotheek en de leningen die afgesloten zijn. De overlijdensrisicoverzekering uitkering biedt dan de uitkomst. De nabestaanden kunnen met dit geld de lopende verplichtingen blijven betalen en zijn in de meeste gevallen in staat om direct de hypotheek af te lossen. Dit verzacht de pijn niet, maar zorgt er wel voor dat de nabestaanden zich makkelijker kunnen richten op de toekomst, zonder enorme lasten die nauwelijks op te brengen zijn wanneer een volledig inkomen weggevallen is.

Wanneer keert een verzekeraar uit bij een overlijdensrisicoverzekering?

Wanneer je op zoek gaat naar een overlijdensrisicoverzekering, dan let je in de meeste gevallen op twee punten. Je bent geïnteresseerd in de premie die je maandelijks moet betalen, maar daarnaast is het verzekerde bedrag ook van belang. Er zijn echter meer dingen om naar te kijken. Wanneer keert een overlijdensverzekering eigenlijk uit?

Het meest bekend geval is de meest voor de hand liggende situatie: de verzekerde persoon overlijdt voordat het einde van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering bereikt is. De verzekering keert dan het overeengekomen bedrag uit. Is er sprake van een overlijdensrisicoverzekering met een vast bedrag, dan is direct duidelijk wat er uitgekeerd wordt. Is er een dalende verzekering afgesloten op basis van de maandlasten of de hypotheek, dan wordt er gekeken naar welke periode geldt voor het uit te keren bedrag. Standaard geldt: hoe langer de verzekering gelopen heeft, hoe lager het uit te keren bedrag is. Zo krijgen de nabestaanden van iemand die een jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten heeft veel meer dan de nabestaanden van iemand die al 28 jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten heeft.

 

Uitkering bij een overlijdensrisicoverzekering

Maar dit is niet het enige geval waarin een verzekeraar uitkeert. Het volgende is echter afhankelijk van de verzekeraar die gekozen wordt voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Sommige verzekeraars houden er rekening mee dat de verzekerde in de eerste jaren te veel premie betaalt. Deze premie wordt ‘opgeslagen’ in een speciaal potje. Wanneer de verzekerde na een aantal jaar besluit om de verzekering stop te zetten, dan kan de verzekering in de overeenkomst opgenomen hebben dat er uitgekeerd wordt. Dit is nooit de volledige premie. Het is alleen het gedeelte aan premie dat ‘te veel’ betaald is.

Andere verzekeraars keren op een andere manier uit. Zij houden de premie die te veel betaald is en laten de verzekering doorlopen maar herrekenen het bedrag waarvoor de verzekerde verzekerd is. Er wordt dan geen premie meer betaald, maar er blijft een overlijdensrisicoverzekering actief die alleen een veel lagere uitkering geeft.

Het is dus afhankelijk van de overlijdensrisicoverzekeraar in welke gevallen er uitgekeerd wordt en hoe hoog het bedrag is dat de verzekerde of nabestaanden kunnen krijgen.

Te veel premie betaald?

Een punt in bovenstaande uitleg heeft wat extra informatie nodig. Er zijn verzekeraars die een overlijdensrisicoverzekering aanbieden met een premie die eigenlijk te hoog ligt in de eerste jaren van de verzekering. Dit doet de verzekeraar om het risico van voortijdig overlijden af te zwakken in financieel opzicht. De premie die te veel betaald wordt in de eerste jaren, wordt verrekend met de premie in de laatste jaren die eigenlijk te laag ligt. Zou elke verzekerde de complete verzekering doorlopen, dan zou elke verzekerde de juiste premie betaald hebben.

Er zijn verzekeraars die dit niet doen (zij hebben dus ook geen potje waar de verzekerde uit betaald kan worden bij voortijdig afbreken van de verzekering). Zij bieden een lagere maandpremie aan, maar dit heeft dus voornamelijk betrekking op de eerste jaren van de verzekering. Desalniettemin is het verstandig om dit mee te nemen bij het zoeken naar een verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering,

Het vinden van een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert

De bovenstaande informatie kun je gebruiken om op zoek te gaan naar een overlijdensrisicoverzekering met gegarandeerde uitkering. Ook wanneer je niet overlijdt. De vraag is alleen of het zo verstandig is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met het idee om deze verzekering voortijdig te beëindigen. Zeker wanneer je nog jong bent, is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering namelijk ontzettend goedkoop. Ook wanneer je nog geen hypotheek nodig hebt, kan het dus aantrekkelijk zijn om nu al te kijken naar de opties die er zijn. Met elk jaar dat je wacht is de kans groot dat de maandelijkse kosten namelijk omhoogschieten. Zeker wanneer je in de tussentijd ziek wordt of besluit om te gaan roken (beide zorgen voor een hogere premie bij een overlijdensrisicoverzekering).

Het is in alle gevallen verstandig om de overlijdensrisicoverzekering te vergelijken. Hierbij is het goed om vooral te kijken naar wat jij nodig hebt. Heb je een overlijdensverzekering nodig met dalende uit te keren bedragen of wil je juist een vast bedrag kiezen om uit te laten keren na jouw overlijden? Daarnaast is het nooit verkeerd om naar de premie te kijken, maar houd hierbij dan vooral rekening met de mogelijkheid om voortijdig een uitkering te krijgen wanneer je ineens besluit dat je de verzekering niet langer nodig hebt.